PvdA-GroenLinks wil verbeterplan WMO en Jeugdzorg

Emmeloord - De PvdA-GroenLinks fractie vindt dat het college van Noordoostpolder met een verbeterplan voor de WMO en Jeugdzorg moet komen.

De resultaten van het evaluatieonderzoek naar cliënt-ervaringen WMO en Jeugdzorg vindt de partij ronduit teleurstellend. Het onderzoek stelt dat drie van de tien cliënten zich niet serieus genomen voelt door een WMO-medewerker. Een kwart van de cliënten is niet tevreden over de kwaliteit. Vier van de tien cliënten vindt dat niet samen gezocht wordt naar een oplossing voor de situatie. Een kwart ervaart geen passende hulpvraag. Wat de jeugdzorg betreft vinden vier van de tien jongeren dat zij niet met respect behandeld worden en ongeveer de helft van de jongeren geeft aan dat de samenwerking met de hulpverlening niet goed is Ook geeft vier van de tien ouders aan, ondanks de hulp geen vertrouwen te hebben in de toekomst. De fractie vindt het onbegrijpelijk dat het college niet met een verbetervoorstel komt. Het onderzoek was immers al in het voorjaar uitgevoerd. Ze vindt ook dat het college de uitkomsten bagatelliseert door te stellen: ,,De resultaten sluiten voor een groot deel aan bij de ontwikkelingen die het college al in gang heeft gezet.” 'Alsof de gemeenteraad daar niets van hoeft te vinden. Immers, de resultaten zijn, ondanks een paar positieve punten, niet goed!", stelt de fractie. Genoeg reden lijkt de fractie om de resultaten in de raad te bespreken en te verantwoorden. Als het college geen initiatief neemt, komt de partij in oktober met een motie.