Wallet spreekt op Israëlavond Emmeloord

EMMELOORD - De Classicale Werkgroep Kerk & Israël houdt donderdagavond vanaf 19.30 uur een Israelavond met als spreker dr. Bart Wallet in de Nieuw Jeruzalemkerk aan het Cornelis Dirksplein in Emmeloord.

Wallet is onderzoeker en onderzoekscoordinator van de afdeling geschiedenis aan de Faculteit Menswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en Assistent Professor Joodse studies aan de ETF in Leuven. Het Nieuw Israelitisch Weekblad noemt hem een 'wandelende encyclopedie van de Nederlands Joodse geschiedenis'. Het thema voor de avond zal zijn: 'Visies op de staat Israël in historisch perspectief'. Kernpunten: Wie is Israël vandaag en wat betekent dat voor ons? Als je de geschiedenis op een bepaalde manier tot je neemt, bepaalt dat ook je denken. Het doel van deze avond: onze positie ten aanzien van Israël te bepalen.