Emelwerda college start afvalproject

Emmeloord - Het Emelwerda College in Emmeloord startte donderdag 15 september met een project voor daling van restafval.

De gemeente heeft de hulp ingeroepen van HAVO4 enVWO4 klassen. Zij onderzoekenwat de gemeente en de inwoners nog meer kunnen doen om te komen tot een verdere vermindering van restafval.Wethouder Poppe verricht de aftrap. De HAVO4 en VWO4 klassen krijgen van de gemeente de opdracht om een advies uit te brengen over hoe de hoeveelheid restafval per inwoner verder kan verminderen. Welke mogelijkheden zijn er wat betreft afvalscheiding en kunnen gecombineerd worden met de nieuwe afvalinzameling in de Noordoostpolder.De aanbevelingen van het Emelwerda College worden teruggekoppeld aan de gemeente en later gepresenteerd in de raadzaal. Noordoostpolder start met extra containers en een andere manier van inzameling. Dit is een eerste stap in een betere afvalscheiding. Er zijn echter nog veel meer maatregelen nodig om de landelijke doelstelling te halen: 30 kg restafval per persoon per jaar.