Infobord bij natuurgebied Hoeve Beukers

Sint Jansklooster -  Het bord met informatie over het natuurgebied rondom Hoeve Beukers wordt maandag 26 september officieel overhandigd door beheerder Bea Claessens van Natuurmonumenten aan Roy Stanneveld van Hoeve Beukers.

In het verleden lag Hoeve Beukers midden in een landbouwgebied. Sinds 2011 ontwikkelt en beheert Natuurmonumenten hier moerasnatuur en dient als buffer voor de bijzondere trilvenen die er ten noorden van liggen. Een gedeelte van deze gronden zijn vanuit Natuurmonumenten verpacht aan hoeve Beukers. De boerderij is nu een manege en op de drogere gronden grazen de paarden. Vogels hebben dit vogelparadijs al ontdekt. Blauwborst, rietzanger, kievit en tureluur broeden hier. Lepelaars zoeken er naar voedsel. In de winter bivakkeren eenden als pijlstaart, smient, taling, slobeend, wilde eend en krakeend. En de gebouwen op de hoeve zijn ideaal voor boerenzwaluwen. De overdracht is om 15.00  uur.