‘Geen sprake van volbouwen De Deel’

Emmeloord -  Het college wil De Deel niet volbouwen met winkels en een supermarkt. Dat zei wethouder Haagsma maandagavond nog eens stellig in de gemeenteraad van Noordoostpolder.

Daar was een lange discussie over de taxatie van het stadshart van Emmeloord. De SP meldde vooraf al in de media ‘onthutst’ te zijn omdat het college de waarde wil ophogen door het opvoeren van een supermarkt, terwijl bewoners dat plan tijdens het Open Planproces al afschoten. Volgens Haagsma klopt die conclusie van de SP niet. Hij legde uit dat de accountant bij het vaststellen van de jaarstukken 2015 vraagtekens plaatste bij de waarde van het stadshart. Voor de hertaxatie is het geldende bestemmingsplan gebruikt. “En daarin staat een supermarkt op De Deel. Die informatie is puur gebruikt als houvast bij het vaststellen van de waarde. Ik snap niet waar de onrust vandaan komt, want in juli heeft de gemeenteraad unaniem gekozen voor scenario 3 uit het Open Planproces.” En een supermarkt op De Deel maakt daarvan geen onderdeel uit. “Een supermarkt komt nooit door deze raad”, ergerde ook Rien van der Velde van PvdA/GroenLinks zich aan de opstelling van de SP. “De bevolking denkt nu dat we de Deel willen volbouwen en daarvan is absoluut geen sprake. U moet wel eerlijk blijven”, stelde ook CDA’er Frans van Erp. Volgens Tjitske Hoekstra zorgt het college zelf voor verwarring door een supermarkt te benoemen. De discussie ontstond bij het opnieuw vaststellen van de jaarstukken 2015. Dat was nodig omdat een review op de jaarrekeningcontrole uit wees dat de gemeente de risico’s rond de grondexploitatie Wellerwaard te hoog inschatte. Daardoor valt een voorziening van een miljoen euro vrij en die voegt het college toe aan de algemene reserve grondexploitatie. Ook liet de controleverklaring van de accountant erg lang op zich wachten. Veel partijen vinden het onbegrijpelijk dat in de jaarrekening niet te controleren valt of bijna acht miljoen euro aan zorgkosten goed zijn besteed. Dat probleem speelt in alle Nederlandse gemeenten die sinds vorig jaar verantwoordelijk zijn voor de zorg. “Onbegrijpelijk dat dit kan in Nederland. Als het in de Noordoostpolder al om 7,6 miljoen euro gaat, hoe hoog moet het bedrag in heel het land dan wel niet zijn”, vroeg Gaston Vilé van D66 zich af.