Komt Borsato op feestje 75 jaar NOP

Emmeloord - Raadwatcher Helga Wiedijk volgt voor De Noordoostpolder online de raadscommissies en –vergaderingen. Het opmerkelijke nieuws licht ze uit voor de lezer.

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat de Noordoostpolder werd drooggelegd. Dat moet groots gevierd worden! Tenminste, als het aan vier ondernemers ligt. Zij presenteerden vorige week bij Samenlevingszaken een plan voor het feestje. ‘Het gaat naast vieren van ‘75 jaar droog’ ook om een eerbetoon aan de pioniers die voor ons de polder leefbaar hebben gemaakt’, sprak woordvoerder Jaques Heemstra. Doelstelling van de feestcommissie is ook het promoten van de Noordoostpolder. Er ligt een lijvig draaiboek met een ambitieuze begroting van 250.000 euro. Het is dus niet onbelangrijk om de gemeenteraad enthousiast te maken: de gemeente moet substantieel meebetalen. Het moet een feest worden voor iedereen en dus gratis toegankelijk. Om de party landelijk te promoten is een muzikale topper nodig, iemand als Marco Borsato. Waar ik na afloop van de presentatie reuze benieuwd naar ben is welke fracties 25.000 euro willen besteden aan een optreden van Marco Borsato en dat optreden dan ‘gratis’ willen als ‘een feest voor iedereen’. Daar gaan de politieke fracties eerst nog over vergaderen en het is dus nog niet duidelijk of en wanneer de discussie in de raad plaatsvindt. En over een feest dat inwoners betalen om het zichzelf cadeau te geven, mag wat mij betreft heel stevig gediscussieerd worden! U begrijpt: ik ben geen fan van Marco Borsato . Woonunits op erf In de commissie Woonomgeving bogen de politici zich over het beleid Huisvesting Arbeidsmigranten. De uitvoering werd tegen het licht gehouden. Vier jaar geleden werd afgesproken 2600 legale huisvestingsplekken voor arbeidsmigranten te realiseren in de polder. Het zijn er nog maar 430. Nu blijkt dat met name fruittelers in het hoogseizoen niet met het bestaande beleid uit de voeten kunnen. Het plaatsen van tijdelijke units op het erf van fruittelers in de piekperiodes zou een oplossing kunnen zijn. De fruittelers willen dat graag en mogelijk willen ook de bollentelers dat, maar de regels verbieden het. Of het realiseren van units op de boerenerven mogelijk gemaakt wordt, is volgende week nog niet aan de orde in de raadsvergadering. Eerst besluit de raad of de aanbevelingen uit het evaluatierapport voldoende basis vormen voor het opstellen van nieuwe regelgeving. Het beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten in Noordoostpolder komt tot stand door structureel overleg met klankbordgroepen en ondernemers. Kortom, daar gaat de vorst nog wel overheen.