Zeven woningen op locatie Walstraat Kraggenburg

Kraggenburg - Op de inbreidingslocatie Walstraat, de locatie van het voormalig woonwagencentrum, in Kraggenburg wordt de bouw van maximaal zeven rijwoningen mogelijk gemaakt.

Het college van Noordoostpolder heeft deze week besloten in te stemmen met de actualisatie van bestemmingsplan 'Kraggenburg' dat hiervoor de mogelijkheid biedt.  Hiermee geeft het college uitvoering aan het ontwikkelperspectief voor Kraggenburg waar de gemeenteraad op 18 april 2016 mee heeft ingestemd. De raadscommissie bespreekt de actualisatie op 26 september in het rondetafelgesprek. De vaststelling is in de gemeenteraad van 10 oktober