NOP: 'Kinderopvang en peuterspeelzaal snel harmoniseren'

EMMELOORD - De gemeente Noordoostpolder wil de harmonisatie, waarbij de verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang worden weggenomen en daardoor een betere afstemming op het onderwijs plaatsvindt al dit jaar doorvoeren.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel maandag 26 september in het RondeTafelGesprek. Voor peuterspeelzalen en kinderopvang gaan dezelfde kwaliteitsregels gelden. Zo moeten er bijvoorbeeld op een groep van meer dan acht peuters, twee beroepskrachten staan. Ook blijft de expertise voor peuters behouden doordat alle medewerkers van zowel kinderopvang als peuterspeelzalen gebruik kunnen maken van interne begeleiding. Dit en de samenwerking tussen de voorschoolse opvang en het basisonderwijs moet ervoor zorgen dat de peuters straks op school een goede start hebben. Met de harmonisatie wordt ook de financiering voor peuterspeelzalen en kinderopvang gelijkgetrokken. Werkende ouders kunnen straks ook kinderopvangtoeslag aanvragen voor opvang in een peuterspeelzaal. Dit kan nu nog niet. Voor niet-werkende ouders is er een gemeentelijke toeslag. Vanaf 1 januari 2018 moeten peuterspeelzalen voldoen aan de eisen die de wet Kinderopvang stelt. Door volgend jaar al te starten met dit wettelijke kader wil het college ruimte geven aan de verandering.