College positief over MFC Sport Espel

Espel - B en W van Noordoostpolder is positief over meewerken aan de realisatie van een Multifunctioneel Centrum Sport in Espel. Het dorp vraagt de gemeente 350.000 euro. 

Espel wil een MFC Sport waar alle sportverenigingen gebruik van kunnen maken. Dit gebouw zou moeten komen op de bestaande locatie van het clubgebouw van S.C. Espel. De verenigingen, waaronder de voetbal-, tennis-, jeu de boules- en bowlingvereniging plus de ijsclub, zijn gebundeld in de Omnivereniging Sportclub Espel. Het dorp heeft een voorlopig ontwerp laten maken. De totale bouwkosten inclusief sloop van het bestaande gebouw, de inrichting en de terreininrichting worden geraamd op € 726.000 (inclusief BTW). De gevraagde gemeentelijke investeringsbijdrage is € 350.000. Het restantbedrag zal door het dorp zelf bij elkaar moeten worden gebracht. Espel wil dit doen met behulp van verschillende activiteiten zoals het aanvragen van sponsorbijdragen, een veiling en bijdragen uit overige fondsen. De werkgroep en het dorpsbestuurwillen daarnaast een deel van het door het windpark toegezegde geld voor dit initiatief gebruiken. Het college peilt de komende tijd het politieke draagvlak voor de steun aan het sportplan in Espel.