Testsluiting stormvloedkering Ramspol

Ens - Rijkswaterstaat sluit op dinsdag 6 september van 07.00 tot 18.00 uur de stormvloedkering Ramspol bij Kampen.

Dit doet  Rijkswaterstaat om de kering te kunnen testen en inspecteren. Hiervoor zijn de vaargeul in het Ramsdiep en de Ramsgeul gesloten. Het scheepvaartverkeer is hierdoor tijdelijk gestremd. De stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit, daarmee een korte onderbreking in de doorstroming veroorzaakt en de veiligheid van het achterland waarborgt. Tijdens de jaarlijkse functioneringssluiting voeren specialisten van Rijkswaterstaat een inspectie uit van het balgdoek en wordt de rek van het doek van de drie balgen gemeten. De proefsluiting is nodig om te controleren of de stormvloedkering gereed is om in de komende seizoenen het achterland te beschermen. Scheepvaart Het Ramsdiep (tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer) wordt dinsdag 6 september van 00.00 tot 23.59 uur gestremd voor het scheepvaartverkeer in verband met de sluiting. De scheepvaart wordt via de eigen kanalen (Berichten aan de Scheepvaart en de marifoon) geïnformeerd. Ramspol De stormvloedkering Ramspol is één van de 5 stormvloedkeringen in Nederland. Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt deze kering, gelegen tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer. Bij stormen waarbij het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 cm boven NAP, sluit de stormvloedkering automatisch en beschermd zo het achterland. De stormvloedkering wordt ieder jaar op de eerste dinsdag van september getest. Indien er geen sluiting plaatsvindt, ligt de lege balg op de bodem, zodat de scheepvaart vrije doorvaart heeft.