Rommelmarkt bij buurthuis De Erven

Emmeloord - Bij buurthuis de Erven is zaterdag 3 september vanaf 9.00 uur een rommelmarkt. Iedereen die spullen wil verkopen, kan hiervoor één of meer vierkante meter in of bij het buurthuis reserveren.

In het buurthuis wordt hiervoor een vergoeding gevraagd van € 3,50 per m2, terwijl buiten € 2,50 per m2 betaald moet worden. Aanmelden kan via email adres buurthuisdeerven@gmail.com. De reservering in het buurthuis vindt plaats op volgorde van aanmelding. De rommelmarkt start om 9.00 uur (opbouwen en klaarzetten vanaf 8.30 uur) en eindigt rond 16.00 uur. Gedurende de dag is er in het buurthuis koffie, thee en fris verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding. De opbrengst komt ten goede aan het opknappenv an het buurthuis. Stichting Buurthuis de Erven heeft een volledig nieuw bestuur dat het buurthuis weer aantrekkelijk wil maken voor de wijk en andere potentiele gebruikers. Hiervoor is het noodzakelijk dat er achterstallig onderhoud wordt uitgevoerd en dat de inventaris grotendeels vervangen zal worden. In samenspraak met de gemeente zijn hiervoor plannen ontwikkeld die ook deels door de gemeente zullen worden uitgevoerd. Maar met name de inventaris/inrichting komt voor rekening van de stichting zelf en aangezien de financiële middelen erg beperkt zijn, zullen er de komende tijd diverse activiteiten worden georganiseerd waarmee het buurhuis de benodigde middelen bij elkaar hoopt te krijgen, zodat het buurthuis binnen niet al te lange tijd weer de wijkfunctie kan vervullen waarvoor het bedoeld is.