Wegwijs in geloof en theologie

Kampen - De cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden(TVG) in Kampen begint dinsdag 13 september weer.

Gedurende drie jaar ontdekken cursisten hoe het christelijk geloof en de christelijke kerk op tal van manieren en plaatsen vorm heeft gekregen.Inzicht wordt geboden in de opbouw en boodschap van de Bijbel. Bezien wordt hoe onze cultuur en ons denken ons geloof en dagelijks leven stempelt. En in praktische vakken als diaconaat en gemeenteopbouw wordt aangereikt hoe mensen samen kerk kunnen zijn.Kosten zijn € 210 per lesjaar van 65 lesuren. Informatieavond Voor wie meer wil weten is er een informatieavond op 30 augustus,19.30 uur in een zaal van de Broederkerk, Broederstraat 16 in Kampen. Zie ook www.tvgkampen.nlof www.facebook.com/TVGKampen. TVG is een aanbod van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en wordt op 20 verschillende plaatsen gehouden. Zie www.protestantsekerk.nl/tvg.