Sleeuwenhoek directeur bij MC Groep

Emmeloord - Marja Sleeuwenhoek is benoemd tot directeur van de locaties Lelystad, Emmeloord en Dronten van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.

Daarmee krijgen de ziekenhuislocaties één aanspreekpunt voor medewerkers en partners/ relaties in de zorg. De aandeelhouders en Raad van Commissarissen zijn van mening dat met de benoeming van Sleeuwenhoek de curatieve zorg in Oostelijk Flevoland en in de Noordoostpolder zich verder kan ontwikkelen in de door de MC Groep gewenste richting. De Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en het stafbestuur hebben positief gereageerd op de benoeming. De Raad van Bestuur van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. zal met deze benoeming bestaan uit Willem de Boer, Marja Sleeuwenhoek en Loek Winter. Willem de Boer zal per 15 augustus de rol van voorzitter van de Raad van Bestuur hebben. Loek Winter zal zich meer richten op strategie, innovatie en business development. Marja Sleeuwenhoek was de afgelopen twee jaar lid van de directie van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. en MC Slotervaart en voor die tijd werkzaam als Regiomanager Medisch Specialistische Zorg Noord-Holland bij zorgverzekeraar Achmea. Marja Sleeuwenhoek: ‘Mijn doel is met trotse medewerkers, zowel de artsen, verpleegkundigen als andere medewerkers, kwalitatief goede en doelmatige patiëntenzorg te blijven bieden, waarbij het belang van de patiënt nadrukkelijk het vertrekpunt is en korte toegangstijden vanzelfsprekend zijn. Hiermee kan ik verder vorm en inhoud geven aan het gedachtengoed van Loek Winter en Willem de Boer, dat de stevige basis vormt voor de ziekenhuislocaties’.