Lichte daling aantal werklozen Flevoland in juni

EMMELOORD - Het aantal werklozen in Flevoland is in juni gedaald met 1,5 procent tot 11.549 die een uitkering ontvingen.

Daarmee nam de WW in Flevoland minder sterk af dan de landelijke daling van 2,1 procent. UWV kende ook minder nieuwe uitkeringen toe. In de eerste zes maanden van 2016 verstrekte UWV 6.664 nieuwe WW-uitkeringen in Flevoland, 9 procent minder dan in de eerste helft van vorig jaar. In provincie Fevoland is de afname van het aantal WW-uitkeringen kleiner dan in geheel Nederland. Dit komt doordat de sector detailhandel, ambachten en grootwinkelbedrijf sterk vertegenwoordigd zijn. Dit zijn sectoren die een toename kenden van het aantal nieuwe WW-uitkeringen. Urk De daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen duidt op een voortgaand economisch herstel. De grootste daling van het aantal WW-uitkeringen deed zich voor in de gemeente Urk (- 8,6 procent). In absolute aantallen was de daling van het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Almere het grootst, namelijk 123 uitkeringen minder. De grootste dalingen kwamen voor in de sectoren zorg & welzijn, financiele & overige zakelijke dienstverlening en uitzendbedrijven. Alleen in de gemeente Zeewolde steeg het aantal lopende WW-uitkeringen tot 625 (+1,8%). Zowel bij jongeren tot 27 jaar, 50-plussers als de tussengelegen leeftijdsgroep neemt het aantal nieuwe WW-uitkeringen af. Bij 50-plussers is de daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen het kleinst. Dit komt vooral door de toename vanuit de eerder genoemde sectoren detailhandel, ambachten en grootwinkelbedrijf.