‘Noorderwinkels’ Nagele wordt woongebied

EMMELOORD - Gemeente Noordoostpolder wil de locatie ’Noorderwinkels’ in Nagele herontwikkelen tot een woongebied met achttien woningen. Dat heeft het college besloten. Er is overeenstemming bereikt met de huidige eigenaren van de grond.

In de huidige situatie maakt het plangebied deels een vervallen indruk. Met de herontwikkeling van de locatie ‘Noorderwinkels’ tot wonen hoopt het college het kerngebied van Nagele een kwaliteitsimpuls te geven. De herontwikkeling van deze locatie vormt een belangrijk project van het zogeheten ‘Uitvoeringslab Nagele’.

Voor het plangebied wordt een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd vanaf donderdag 21 juli. Dit bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Hierna wordt het plan, samen met de beantwoording van eventuele zienswijzen, ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.