VVD: Verbazing over handhavingsbeleid bootjes

EMMELOORD - De VVD Fractie in Noordoostpolder heeft met grote verbazing de brief van inwoners uit de Polarisstraat gelezen. In deze brief geven zij aan dat wegens handhaving van regelgeving de Provincie hun bootjes uit de Urkervaart wil halen.

De VVD vindt dat de provincie met deze handhaving volledig is doorgeslagen. Inwoners met een woning aan het water, met een ligplaats voor eigen gebruik moeten gewoon hun plezierbootje kunnen aanmeren. De partij heeft wel begrip voor het opruimen van zogenaamde verlaten-weesbootjes, maar inwoners moeten een eigen boot bij hun eigen huis kunnen leggen. Deze regelgeving dient zo snel mogelijk te worden aangepast door bijvoorbeeld per direct een vergunning te verlenen. De lokale fractie is ook verbaasd over de argumenten die de provincie aanvoert. Het aanleggen van een eigen bootje staat volstrekt niet in verhouding tot de suggestie dat dit concurrerend zou zijn voor jachthavens. Het feit dat de beroepsvaart last zou hebben van deze bootjes betwijfelt de partij ook ten zeerste. Tot slot concludeert de VVD Noordoostpolder dat men al jaren probeert de burger dichter bij de politiek te krijgen, maar met dit soort acties wordt deze kloof alleen maar groter.