Grote vlindertelling in Kuinderbos

BANT - Boswachter Harco Bergman van Staatsbosbeheer houdt zondag 7 augustus van 13.00 tot 16.00 uur een grote vlindertelling in het Kuinderbos (Noordoostpolder) tijdens de landelijke tuinvlindertelling van De Vlinderstichting.

Mensen die het leuk vinden om mee te tellen, kunnen zich aanmelden. Zowel ervaren vlinderaars als leken en kinderen zijn welkom om mee te doen.

Kars Veling van de Vlinderstichting trapt de dag af. Hij laat alle deelnemers zien welke vlindersoorten er in het Kuinderbos voorkomen en waar de deelnemers op moet letten om ze te herkennen.

Vervolgens gaan de deelnemers in kleine groepjes vlinders tellen. Dit gebeurt op dertig telroutes, verspreid door het hele Kuinderbos.

Ervaren vlinderaars worden gekoppeld aan mensen die minder vlinderkennis hebben. Iedereen krijgt een vlinderzoekkaart die je mag houden om thuis verder te speuren.

Na afloop van de telling is er een kampvuur waar de kinderen broodjes mogen bakken. Ondertussen worden de telgegevens verzameld zodat de telresultaten meteen bekend gemaakt kunnen worden.

Aantrekkelijk bos

Boswachter Harco doet veel om het Kuinderbos voor vlinders aantrekkelijk te maken en te houden, zoals bosrandenbeheer, gefaseerd maaien, maaien en afvoeren en de begrazing afstemmen op vlinders. Dat heeft zijn uitwerking, want het Kuinderbos is inmiddels bijna dertig vlindersoorten rijk.

Vooraf aanmelden kan via h.bergman@staatsbosbeheer.nl. Vermeld in de mail het aantal volwassenen en kinderen en of je veel of weinig vlinderkennis hebt. Circa twee weken voorafgaand aan de telling ontvangen deelnemers een mail met nadere informatie over de telling.