Controles op Bacterievuur in de polder

EMMELOORD - De inspecteurs van Naktuinbouw startten begin juli met de controle van Bacterievuur in de bufferzones. De inspecteurs komen met name buiten de dorpen en steden. De controles zijn noodzakelijk voor het exportbelang van de boomkwekerijsector.

Een bufferzone is een gebied dat in dit geval door de overheid is ingesteld waarin strengere maatregelen gelden. De maatregelen zijn er om de export van Bacterievuur-gevoelige planten mogelijk te maken. Naktuinbouw voert de controles op Bacterievuur uit in opdracht van de Raad voor de Boomkwekerij. De controles vinden vooral plaats in het openbaar groen, maar met name in de buitengebieden in de polder kunt u de inspecteurs ook aantreffen op uw erf of perceel. Waar en wat? Als een inspecteur een erf controleert, meldt hij zich of laat een bericht achter als de bewoner niet aanwezig is. Op het erf controleert hij de waardplanten (planten waarop de bacterie kan zitten) op Bacterievuur. De ziekte komt vooral voor in wilde meidoorn, maar ook in appel- of perenbomen kan de bacterie zich nestelen. De meeste dorpen en steden hoeven de inspecteurs niet te inspecteren. Een enkele straat die wel binnen het inspectiegebied valt, wordt vanaf de straat gecontroleerd. Wat als? Er is natuurlijk een kans dat Bacterievuur bij u wordt geconstateerd. De inspecteur verzoekt dan de boom/plant te vernietigen om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.