Duidelijkheid voor inwoners Noordoostpolder over Huishoudelijke Zorg

EMMELOORD - Alle  Huishoudelijke Zorg valt vanaf 2017 weer onder de WMO. Inwoners met een indicatie kunnen kiezen tussen Zorg in natura, geleverd door een organisatie, of een PGB waarin ze het zelf kunnen regelen. Terug naar hoe het was dus. Deze verandering was nodig nadat de bestuursrechter een Algemene Voorziening niet vond passen bij de wet WMO.

Zeventig gemeentes moesten hun beleid aanpassen. Het CDA in de Noordoostpolder vindt dit niet verwijtbaar aan de wethouder. Volgens Marian Uitdewilligen is in de tweede kamer in 2015 onder andere De Noordoostpolder nog genoemd als goed voorbeeld van invoering en toepassing van de Huishoudelijke Zorgbijdrage. Onduidelijke wetgeving en veranderende interpretaties maken dat het beleid aangepast wordt. Er ligt nu een goed voorstel en wethouder Bogaards heeft beloofd goed en duidelijk te communiceren over de keuzes, die inwoners vanaf nu hebben. Een oproep van CUSGP-lid Anjo Simonse om iedereen die zich benadeeld voelt het de mogelijkheid te geven zich te melden werd uitgevoerd door een raad brede motie. Wethouder Bogaards  gaf aan deze motie graag uit voeren. Toen de SP daarna alsnog met een motie van wantrouwen kwam ontplofte de rest van de raad bijna van verontwaardiging en onbegrip.