Breed kijken naar de kansen van een MFC Rutten

RUTTEN - Het CDA heeft maandag in de gemeenteraad van de Noordoostpolder een motie ingediend, die het college oproept de inwoners van Rutten duidelijkheid te geven over de toekomst van het dorp.

De wens van het dorp is de oprichting van een accommodatie, waarin dorpshuis, sportkantine en scholen gezamenlijk gehuisvest zijn. Vorige week heeft de wethouder Onderwijs verwarring in het dorp gezaaid , door te stellen dat de scholen te goed zijn om afgebroken te worden. Dit is in tegenspraak met eerdere plannen waarin de scholen als bouwlocaties voor nieuwbouw ingetekend zijn. Het dorp krijgt op deze manier dus én geen Multifunctionele accommodatie en geen ruimte voor nieuwbouw in het dorp . Het CDA vindt dat niet kunnen. Fractievoorzitter Marian Uitdewilligen  riep het college dan ook op om in september een integraal plan aan het dorp en de raad voor te leggen. De hele raad heeft voor deze motie gestemd zodat de inwoners van Rutten weer iets meer vertrouwen hebben in de realisatie van een MFA.