Meer ruimte voor initiatieven burgers NOP

EMMELOORD - Bij de behandeling van de perspectiefnota van de gemeente Noordoostpolder, afgelopen maandagavond, heeft het CDA samen met de VVD en CU-SGP het college gevraagd meer ruimte te geven aan initiatieven van burgers.

Het CDA stelt dat het college een samenleving voor ogen heeft waarin de inwoners zoveel mogelijk participeren en initiatieven nemen. Marian Uitdewilligen van het CDA vindt dat dit onvoldoende tot uitdrukking komt in de beleidsvoornemens.

Zij riep het college op bij beleidsvoorstellen beter de beoogde effecten voor de inwoners te beschrijven. Ook wil zij dat het beleid beter moet aansluiten bij burgerinitiatieven en bestaande maatschappelijke organisaties en verenigingen. Wethouder Bogaards nam de motie over.