Urker geschiedenis in vorm van Canon

URK - Urk krijgt een heuse Canon. Wethouder Freek Brouwer schreef vorige week de cijfers 966, het eerste jaartal van de Urker Canon, in het eerste venster. ‘Ik juich dit initiatief van harte toe.’

De Urker Canon gaat uit vijftien vensters bestaan en wordt opgesteld door de Stichting Urker Uitgaven. ‘Hiervoor worden vooral vrijwilligers ingeschakeld’, zegt bestuurslid Klaas de Vries, coördinator van dit project.

De Urker Canon wil lijn brengen in de veelbewogen, maar ook kleurrijke geschiedenis van Urk. ‘We stellen vijftien periodes centraal en schetsen een prachtig beeld per periode’, licht Klaas de Vries toe.

‘De vijftien vensters openen een deur naar vele informatiebronnen, zoals literatuur, foto’s, filmpjes en dergelijke. Ook wordt er nauwelijks bekende informatie over de geschiedenis van Urk ontsloten.’

Wethouder Freek Brouwer spreekt zijn waardering uit over het initiatief. ‘We moeten met elkaar de geschiedenis van Urk levend houden. Urk is uniek, er is geen tweede (voormalig) eiland met zo’n rijke, bijzondere geschiedenis. Alleen al de strijd tegen het water, de opkomst van de visserij, maar ook de durf en lef, de innovatie van deze eeuw verdienen aandacht in de Canon.’

De bedoeling van de Stichting Urker Uitgaven om aan de vijftien vensters ook lesbrieven te verbinden, vindt de wethouder een goed idee. ‘De jeugd is onze toekomst. Zij staan op de schouders van hun voorgeslacht. Dan is het goed dat zij de omstandigheden van toen ook kennen, om antwoord te geven op de vragen en omstandigheden van onze toekomst.

Een arbeidsintensieve tijd breekt nu voor de Stichting Urker Uitgaven aan. ‘We schakelen ook vrijwilligers in om ons te helpen’, licht bestuurslid Klaas de Vries toe. ‘Des te meer schouders onder dit project, des te sneller vorderen we.’

Met het plaatsen van het eerste jaartal (966) opende wethouder Freek Brouwer maandag het eerste venster, getiteld “Dobberend in de Zuiderzee”, met als ondertitel “De strijd met het water”. Het tweede venster heeft de titel “In grafelijke handen” meegekregen. Het laatste van de vijftien vensters heet “Ook dat is Urk”.