Projectkoor Cantiamo zoekt zangers voor Kerstproject

Vollenhove - De koren Cantiamo! en Matricale onder leiding van Klaas Peter van der Laan hebben het voornemen gezamenlijk een Kerstprogramma uit te voeren.

Om het te kunnen realiseren worden nog tenoren, alten en een basstem gezocht. Cantiamo! heeft haar repetities op dinsdagavond in de Clausschool, Middenweg 6, Steenwijk. De auditie/repetities zijn van 13 september, wekelijks t/m 20 december van 19.30 – 21.30 uur. Er worden Christmas Carols ingestudeerd in verschillende talen, maar ook delen uit de Messiah van Hándel. Het bladmuziek en de muziekbestanden worden u 1 week voor de eerste repetitie (auditie) toegezonden door de dirigent. Thuis studeren is een must, evenals het doen van auditie in vierstemmigheid. Bij optredens denken wij aan een Kerstmarkt, en concert(en). Beide koren treden zowel samen als apart op. Twijfelt u welke stempartij u gaat zingen, dan kunt u altijd contact opnemen met de dirigent Klaas Peter van der Laan, de Brink 7 in Dwingeloo, tel. 0521 – 590260 of 06 181 462 10. mail: klaas_peter13@hotmail.com Opgave bij Henny Maring, Steenwijk. tel. 0521 – 515213. Graag z.s.m. vóór 10 juli, uiterlijk tot 1 augustus a.s. uw reactie!