“Flexibilisering ondermijnt eerlijke welvaartsverdeling”

Emmeloord -  “Ik vrees dat de steeds verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt de relatief eerlijke welvaarsverdeling in ons land ondermijnt”, aldus Maurice Limmen, CNV voorzitter, in reactie op het zojuist gepresenteerde rapport Welvaart in Nederland 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nu is de welvaart in ons land nog relatief eerlijk verdeeld, zo blijkt. “Ik maak me grote zorgen of dat in de toekomst zo blijft”, aldus Limmen. “In het verleden bood een baan zekerheid. Dat is helaas voor steeds minder mensen het geval. Zelfs voor mensen met een middelbare of hogere opleiding is een baan die zekerheid biedt steeds minder een gegeven. Bij de minste of geringste tegenslag, zit je diep in de problemen. Werkgevers zien werknemers steeds meer als kostenpost. Door te kiezen voor flexibele contracten of door alleen te werken met ZZP’ers worden risico’s als ziekte en arbeidsongeschiktheid over de schutting gegooid. Een jongere krijgt geen kans meer om iets op te bouwen. Een hypotheek is bijna niet te krijgen. En ouderen komen bijna niet meer aan de slag. Terugvallen op een goede collectieve regeling zit er voor veel ZZP’ers niet in. Om te voorkomen dat dit ons toekomstperspectief wordt, moeten we nu een halt toeroepen aan deze steeds verdergaande flexibilisering en ook ZPP’ers onderbrengen in onze sociale zekerheid”, sluit Limmen af.