Drie zeldzame libellen in Flevoland

Kraggenburg - Bij een inventarisatieronde bij het Zwarte Meer en het Kadoelermeer zijn drie zeldzame libellensoorten aangetroffen: de noordse winterjuffer, de gevlekte witsnuitlibel en sierlijke witsnuitlibel. Dit zijn nieuwe soorten voor dit gebied.

Medewerkers van Bureau Waardenburg inventariseerden in opdracht van Natuurmonumenten het Zwarte Meer en het Kadoelermeer op insecten. En tot ieders verrassing troffen zij maar liefst drie zeldzame libellensoorten aan. De noordse winterjuffer, de gevlekte witsnuitlibel en sierlijke witsnuitlibel komen alledrie voor in het nabijgelegen natuurgebied Wieden-Weerribben, maar de sierlijke witsnuitlibel is nauwelijks als zwerver buiten deze gebieden gevonden. Naast deze zeldzame soorten zijn ook vrij algemene soorten als vroege glazenmaker, glassnijder en bruine korenbout in grote aantallen aangetroffen. Boswachter Ruben Kluit van Natuurmonumenten: ”Natuurmonumenten maait dergelijke zeggevegetaties heel selectief en dat begint zijn vruchten af te werpen.De algemene ontwikkeling dat de waterkwaliteit verbetert, draagt ook bij aan het succes van de gehele libellestand. De sierlijke witsnuitlibel is bij uitstek een soort van schone en vegetatierijke wateren. Ze rusten graag op drijvende bladeren van bijvoorbeeld gele plomp om vanuit daar hun territorium te verdedigen.”