Geen gratis autostroom meer op Urk

Urk - De gemeente Urk is gisteren begonnen met het vervangen van de openbare elektrische oplaadpalen, waardoor er geen gratis stroom meer geleverd wordt.

Enkele jaren geleden zijn er vijf openbare elektrische laadpalen geplaatst in de gemeente Urk. De laadpalen zijn geplaatst om het gebruik van elektrische auto's (ook hybride auto's) te bevorderen. Uit een recent uitgevoerde evaluatie blijkt dat het aantal openbare elektrische laadpunten nu voldoende is. Sommige openbare elektrische laadpalen leveren echter geen datagegevens en zijn dus verouderd. Deze gegevens zijn een belangrijk instrument voor het beleid in de toekomst. Reden voor de gemeente om deze openbare elektrische laadpalen te vervangen door palen die deze gegevens wel leveren. Door het vervangen van de openbare laadpalen bij het gemeentehuis, op de haven en bij het winkelcentrum Urkerhard komt het gratis verstrekken van stroom te vervallen. Bezitters van elektrische auto’s kunnen, evenals elders het geval is, stroom afnemen tegen het markttarief.