Convenant voor vernieuwing Nagele

Nagele - Gemeente Noordoostpolder en Mercatus hebben een nieuw convenant gesloten voor Nagele voor de periode 2016-2021.

Hierdoor is de uitvoering van (lopende) projecten verzekerd en kan de vernieuwing van dit bijzondere dorp worden voortgezet. Want veel van het oorspronkelijke Nagele is nog intact, maar na meer dan 50 jaar aan vernieuwing toe. In het convenant is een financiële bijdrage opgenomen van € 1.043.000. Er is al eerder een convenant voor Nagele afgesloten voor de periode 2011-2015.Dat convenant ‘Behoud en herstel Nagele 2011-2015’ is intussen verlopen. Het convenant is geëvalueerd. Een aantal projecten is nog niet afgerond en dat maakt een nieuw convenant nodig. Het Nieuwe Bouwen Nagele is ontworpen in de jaren ’50 door architecten van “De 8” en “Opbouw”. Nagele is zowel nationaal als internationaal bekend als voorbeeld van het Nieuwe Bouwen. Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is Nagele aangemerkt als een van de 30 gebieden van nationaal cultuurhistorisch belang, representatief voor de Wederopbouwperiode (1940-1965). Het geld wordt gebruikt voor het Uitvoeringslab Nagele. De belangrijkste doelstelling voor de komende periode is het stimuleren van de betrokkenheid van de bewoners bij de leefbaarheid en de woonomgeving.