PvdA-GroenLinks wil minimabeleid van 110 naar 120 procent

Emmeloord - De PvdA-GroenLinks fractie wil dat het minimabeleid ook gaat gelden voor inwoners tot maximaal 120 procent van het sociaal minimum loon.

Armoede is in Noordoostpolder geen onbekend verschijnsel en een verhoging zal voor veel gezinnen in Noordoostpolder zeer welkom zijn, zegt fractievoorzitter Rien van der Velde. Het huidige college van CDA, CU-SGP , VVD en PU heeft in haar collegeprogramma staan, dat de norm van 110 procent kan worden herzien en naar boven bijgesteld bij een positief financieel resultaat. De PvdA/GroenLinks-fractie is van mening dat het college deze belofte nu kan waarmaken, omdat over 2015 een behoorlijk positief resultaat is behaald. PvdA/GroenLinks is van mening dat de toegevoegde waarde van een verhoging zal leiden tot een vermindering van de armoedeval, vergroten van de zelfredzaamheid en de eigen kracht van minima. De fractie roept het college op, om bij de geplande evaluatie van het minimabeleid uitdrukkelijk het streven te benoemen om de 110 procent norm te evalueren in relatie tot een op 120 procent gebaseerd minimabeleid.