Politieke vragen bij discriminatie 'eigen' werkkrachten

Emmeloord - De PvdA-GroenLinks fractie wil niet accepteren dat werkgevers in Noordoostpolder arbeidskrachten uit de polder niet willen, omdat de arbeidsmoraal niet passend is.

De fractie roept het college in de raad van 4 juli bij motie op, om met objectieve onderzoeksresultaten te komen inzake de argumentatie van werkgevers om Oost-Europese werknemers aan te nemen. De fractie verwacht dat met dit inzicht de gemeente een effectiever beleid kan voeren om de werkloosheid terug te dringen. De fractie gelooft zelfs dat het in Noordoostpolder een misplaatst cliché is en een eigen leven is gaan leiden. 'Noordoostpolder wordt juist vaak geroemd om de arbeidsproductiviteit van haar inwoners', zegt Rien van der Velde. 'De gemeente werft er zelf bedrijven mee.' Uit recente cijfers blijkt dat de werkloosheid in Noordoostpolder nog steeds hoog is. De fractie baalt hiervan! PvdA/GroenLinks vindt het de moeite waard om te onderzoeken of er sprake is van oneigenlijke verdringingseffecten. Uit onderzoek van minister Lodewijk Asscher blijkt dat jongeren, laagopgeleiden en allochtonen de meeste concurrentie ondervinden van de Oost-Europese arbeidsmigratie. Met name in sectoren waarbij werkgevers de voorkeur voor een niet Nederlander hebben, omdat men de Nederlandse arbeidsvoorwaarden niet passend vindt bij de bedrijfsvoering.