Energiedialoog schaliegas in Emmeloord

Emmeloord - Het samenwerkingsverband Tegengas houdt op donderdag 7 juli een landelijke Energiedialoog over de effecten van schaliegaswinning in het gebouw van Rabobank in Emmeloord.

Tegengas organiseert de avond samen met de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu. De avond is bedoeld voor betrokkenen bij de schaliegasdiscussie en energiedialoog, onder andere uit het georganiseerde bedrijfsleven, dorpsbesturen, landelijke en lokale politiek. De Noordoostpolder is een belangrijk voedselproductiegebied, maar desalniettemin bestemd als proefboringsgebied. Het Samenwerkingsverband Tegengas laat een economische analyse over de mogelijke effecten van schaliegaswinning in de Noordoostpolder uitvoeren door CE Delft, waarvan de resultaten die avond gepresenteerd worden. Het Ministerie licht de stand van zaken van de energiedialoog toe. Tegengas heeft het Ministerie gevraagd deze dialoogavond te organiseren, omdat het thema schaliegas nog niet aan bod is gekomen tijdens de energiedialoog. Tegengas ziet een toekomstige energiehuishouding zonder fossiele brandstoffen. Daarom sluit de slotspreker de conferentie af met een visie op de toekomst vanuit dit perspectief. Onder het motto "Het kan anders". Op www.mijnenergie2050.nl staat informatie over de landelijke energiedialoog.