Tijdelijke regeling schoonmaakondersteuning NOP

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder biedt haar inwoners een tussentijdse regeling aan voor schoonmaakondersteuning die vanaf 1 augustus tot 1 januari van kracht is.

De gemeente neemt daarbij de kosten voor haar rekeing. Inwoners die nu gebruik maken van schoonmaakondersteuning en inwoners die hier gebruik van willen gaan maken, vallen allemaal onder een tijdelijke regeling. Na de tijdelijke regeling gaat vanaf 1 januari  het nieuwe beleid in. De inwoners die nu al eenschoonmaakhulp hebben, kunnen deze vertrouwde hulp behouden via de tijdelijke regeling waarbij ze de hulp betalen met een persoonsgebonden budget (pgb). De inwoners die nu een contract hebben met ZONL voor schoonmaakondersteuning ontvangen hierover een gezamenlijk bericht van de gemeente en ZONL. Ook in deze situatie kan de inwoner zijn vertrouwde hulp behouden. De gemeente kan inwoners niet zomaar omzetten naar de nieuwe Wmo-regeling. Dit moet men zelf aanvragen. De Wmo-consulenten bieden hierbij hulp wanneer mensen dit niet zelfstandig kunnen. Deze aanvraag is nodig om de uitbetaling aan de schoonmaakhulpen te regelen. Inwoners die een gehele of gedeeltelijke compensatie ontvangen voor de kosten van schoonmaakondersteuning via de bijzondere bijstand,krijgen op zeer korte termijn een brief met informatie over de tijdelijke regeling. Overige inwoners die in aanmerking komen voor schoonmaakondersteuning kunnen contact opnemen met Via (het informatiepunt van de gemeente) op nummer(0527) 633911.   Schoonmaakhulpen ontvangen een gunstig tarief Om de tijdelijke regeling te kunnen uitvoeren, moest de gemeente eerst een tarief voor het persoonsgebonden budget vaststellen. Dit budget wordt doorde gemeente bekostigd maar door de Sociale Verzekerings Bank (SVB) uitbetaald. Met dit geld kunnen inwoners de schoonmaakhulp inhuren. Het college koos voor een gunstig tarief van € 14 voor de schoonmaakhulpen. Op deze manier kan iemand zijn vertrouwde hulp behoudenook als die niet in dienst is bij een