Werkloosheid Flevoland iets gedaald

Emmeloord - Het aantal WW-uitkeringen in Flevoland is in de maand mei gedaald tot 11.728. Deze daling van 2,4 prodent blijft iets achter bij de landelijke daling van -2,7 procent.

In de provincie Flevoland zijn er door UWV 290 WW-uitkeringen minder verstrekt dan in april 2016. Door een toename van het aantal vacatures en een toename van het aantal werkzoekenden is de kans op het vinden van een baan in deze regio hetzelfde gebleven. De grootste dalingen in de door UWV verstrekte WW-uitkeringen deden zich voor in de gemeenten Urk (-7,0%), Zeewolde (-6,0%) en Noordoostpolder (-5,4%). De gemeenten Lelystad en Dronten daalden beide met 1,5%. Nederland als geheel telt in mei 2016 447.928 lopende WW-uitkeringen. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedraagt 5,5% voor Flevoland en 5,0 procent voor Nederland. Flevoland doet het op basis van het WW-percentage iets slechter dan het landelijk gemiddelde. Herstel Het economisch herstel vordert gestaag.  Er stonden in het eerste kwartaal van 2016 in Flevoland 14 procent meer vacatures open dan een jaar eerder. Aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt zijn er, vergeleken met een jaar geleden, nog wel 3 procent meer kortdurend werkzoekenden. De toename van het aantal openstaande vacatures in combinatie met de kleine toename van het aantal kortdurend werkzoekenden, zorgen ervoor dat de arbeidsmarkttypering net als een jaar geleden nog steeds ruim te noemen is. Op het niveau van de beroepsgroepen is er alleen voor de ICT-beroepen sprake van een evenwicht. Binnen die beroepsgroep bestaat er een krapte aan software- en applicatieontwikkelaars. Datzelfde is onder meer het geval bij een aantal zorgberoepen: artsen, gespecialiseerd verpleegkundigen en mbo-verpleegkundigen.