Vijftig procent meer orchideeën op Cadoelerveld

Vollenhove - Op het Cadoelerveld, een particulier natuurterrein gelegen aan de ‘oude’ Oppen Swolle in Vollenhove, staan veel meer bloeiende orchideeën dan vorig jaar. De toename bedraagt 50 procent. 

Dit jaar stonden er 270 Rietorchissen in bloei, wat de helft meer is dan vorig jaar. Op het Cadoelerveld komt de Rietorchis, een beschermde plant, in twee vormen voor: met gevlekte bladeren (junialis) en ongevlekte bladeren (praetermissa). Het langjarig gemiddelde (12 jaar) bedraagt 237 bloeiende Rietorchissen. De vele bloeiende Rietorchissen leveren een pracht gezicht op. Vaak staan de orchideeën in losse groepen bij elkaar, vergezeld door bijzondere soorten als Reukgras, Kleine ratelaar, Stijve ogentroost. Het geheel roept het beeld op van ‘De bonte wei’ het bekende Verkade album van Jac. P. Thijsse uit 1911. Het werkelijke aantal Rietorchissen dat voorkomt op het Cadoelerveld is hoger dan de getelde 270 exemplaren. Dat komt omdat niet alle orchideeën elk jaar bloeien. Soms slaan ze een jaar over om weer krachten op te doen voor het volgende jaar. Ook zijn er zaailingen die nog niet aan bloeien toe zijn. Koningsvaren Behalve de bloeiende Rietorchis staan ook twee Koningsvarens in bloei. De Koningsvaren komt op het Cadoelerveld voor sinds 2005. Inmiddels heeft zich dit jaar een derde exemplaar gevestigd. Het Cadoelerveld is de enige vindplaats voor deze beschermde plant op het Hoge Land van Vollenhove. Ronde zegge Onlangs werd aan de rand van een poel een nieuwe soort van de Rode lijst aangetroffen: Ronde zegge. Het is de achtste soort van deze lijst van bedreigde planten die op het Cadoelerveld is aangetroffen. Naast de Rode-lijstsoorten komen er ook nog vijf planten voor op het Cadoelerveld die als beschermd zijn aangemerkt. In totaal zijn 266 planten in de loop der jaren gedetermineerd.