Drukker jaar Stichting Terminale Thuishulp NOP-Urk

Emmeloord - De Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder - Urk meldt in haar jaarverslag over 2015 dat er meer gewaakt is dan het jaar ervoor.

In het Bijna Thuishuis van de Stichting werden negen personen begeleid op hun levensavond. De stichting stond 34 stervenden in de thuissituatie bij. In het Bijna Thuishuis werden 2558 waakuren geteld en in de thuissituatie 1630. Dat betekent ook dat er een groter beroep gedaan is op de vrijwilligers. "Het stemt tot tevredenheid dat dit met veel voldoening mag worden gedaan. Tegelijker tijd is het nodig waakzaam te zijn op de veranderingen in de zorg, zodat we als stichting hier goed op kunnen afstemmen." De stichting heeft om de begroting rond te krijgen ruim 1200 euro ingeleverd op het eigen vermogen. Er is nog een potje, maar afnemende subsidie van het Ministerie baart de organisatie wel ietwat zorgen.  De subsidies van de gemeente Urk en Noordoostpolder en de donaties van instellingen en particulieren bleven gelijk. Voorop blijft staan dat de TTH er voor de mens in zijn laatste levensfase er wil zijn en naast de mantelzorgers wil staan en daar gaan we ook de komende periode ons sterk voor maken. Dit doen onze goed opgeleide vrijwilligers bij mensen thuis, maar ook in het Bijna Thuis Huis in de “Hof van Smeden” en dat ongeacht maatschappelijke, religieuze of culturele achtergrond. De Stichting Terminale Thuishulp is opgericht in 1993 door vrijwilligers en werkt nauw samen met professionele zorginstellingen. De TTH werkt in de regio Noordoostpolder en Urk en is van algemene signatuur. Website: www.tthnop-urk.nl