VVD teleurgesteld over aanpak Marknesserbrug

Emmeloord -  De VVD fractie in Noordoostpolder is zwaar teleurgesteld over de gang van zaken rondom de renovatie van de Marknesserbrug.

Door vertragingstactiek en onwil kost het de gemeente 3 miljoen euro extra om een nieuwe brug te bouwen in plaats van de huidige brug te renoveren. Er is lang gediscussieerd over investeren in nieuwbouw of renoveren van de brug. De VVD is in 2011 begonnen met de discussie waarbij in 2014 uiteindelijk is gekozen voor renovatie in plaats van nieuwbouw, deze keuze leverde een besparing op van 3 miljoen euro. Het toenmalige college wilde graag een nieuwe brug, iets wat in de economische tijden van dat moment absoluut niet paste volgens de VVD Noordoostpolder. Tijdens het proces werden er door andere partijen wensen, opties en onderzoeken aangedragen die het proces hebben vertraagd. Uiteindelijk kwam er een smet op de brug te liggen met verschillen van meningen over de technische uitvoering. Willem Keur van de VVD: "Dat het bedrijfsleven dan schuchter en terughoudend wordt is begrijpelijk.” De VVD is met name teleurgesteld dat er door politiek gekonkel waarschijnlijk veel geld gemorst gaat worden. De partij vermoedt dat het college gaat voorstellen om nu toch voor een nieuwe brug te kiezen. Een brug die dan betaald gaat worden van belastinggeld wat we hard nodig hebben voor de leefbaarheid in onze gemeente en om de voorzieningen op peil te houden. De VVD betreurt het in hoge mate dat het college de regie en de grip op dit dossier uit haar vingers heeft laten glippen. Immers na het aannemen van de motie had zij meteen moeten doorpakken in plaats van doorschuiven. De VVD zal dan ook blijven aandringen op het zoeken van een nieuwe partij die de burg wil renoveren.