Nieuwe regeling huishoudelijke hulp op Urk en NOP

Urk -  Inwoners van Urk en Noordoostpolder die schoonmaakhulp nodig hebben kunnen vanaf 1 januari kiezen voor een aanbieder via de gemeente, de zogeheten zorg in natura of een eigen hulp die ze betalen vanuit een persoonsgebonden budget.

Reden voor het nieuwe beleid is dat eind dit jaar verschillende contracten aflopen met zorgaanbieders voor de huishoudelijke hulp. Zorgaanbieder ZONL stopt in zijn geheel met het aanbieden van deze ondersteuning. Daarnaast heeft het ministerie van VWS het voornemen om de inzet van dienstverleners aan huis/particuliere hulpen via de algemene voorziening niet langer toe te staan. Maar ook ligt er een gerechtelijke uitspraak dat schoonmaakondersteuning onder de WMO valt. Dit alles leidt er toe dat Urk en Noordoostpolder een nieuwe weg moeten inslaan voor de schoonmaakondersteuning. De colleges stellen de raden voor om per 1 januari 2017 de schoonmaak-ondersteuning uit te voeren als ‘maatwerkvoorziening’. Dit betekent dat de inwoners meer ruimte krijgen om zelf te bepalen wat hij/zij aan schoonmaakondersteuning nodig heeft. De gemeente betaalt deze schoonmaakondersteuning. De klant betaalt een eigen bijdrage op basis van inkomen en vermogen voor de schoonmaakondersteuning via het Centraal Administratie Kantoor. De nieuwe aanpak pakt duurder uit voor de gemeenten. Het leidt tot meerkosten die moeten worden opgevangen binnen het totale budget van het Sociaal Domein. De periode tot 1 januari 2017 proberen de gemeenten zo goed mogelijk te overbruggen. Ze besluiten binnenkort over een tijdelijke oplossing om de periode van mogelijke onzekerheid zo kort mogelijk te houden voor de inwoners.