Aanleg glasvezel in NOP gaat door

Emmeloord - De aanleg van glasvezel in het buitengebied van Noordoostpolder en Urk gaat door.

Ruim 1700 inwoners en ondernemers hebben zich de afgelopen weken aangemeld voor snel internet via glasvezel. De noodzaak om 60 procent van de inwoners mee te krijgen, lukte niet en daarmee leek de aanleg van de baan. Dankzij een borgstelling van Provincie Flevoland aan FiberFlevo in Emmeloord kan het bedrijf nu toch beginnen met de aanleg. De borgstelling houdt in dat de provincie garant staat voor een eventueel tekort in de exploitatie. Dat tekort is nu nog ruim € 65.000: oftewel 175 aansluitingen. Als 1 jaar na de aanleg van het  netwerk dit aantal extra aanmeldingen alsnog binnen is, is er geen tekort meer. Gedeputeerde Michiel Rijsberman: “De provincie heeft vanaf de start ingezet op snel internet vanwege de bijdrage die het levert aan leefbaarheid en aantrekkelijkheid, voor zowel bewoners en ondernemers als recreanten. Ik ben blij met dit resultaat, de aanleg kan nu echt starten.” Wethouder Hans Wijnants: “Voor de investeerders is dit net de laatste zekerheid die ze nodig hadden. Voor de gemeente is het de kroon op een halfjaar hard werken: het vooronderzoek, de marktconsultatie en de vraagbundeling zijn in een tijdsbestek van zes maanden afgerond. Het was echt pionieren, ook in overleg met de provincie zoeken naar de mogelijkheden en ondertussen de snelheid vasthouden. Uiteindelijk blijkt een combinatie van twee regionale spelers, FiberFlevo en Solcon, de uitdaging waar te kunnen maken.” Hayley Osinga van FiberFlevo is opgelucht. “Vooraf hadden we natuurlijk gehoopt 60 procent te kunnen halen, omdat de nood hoog is. Die 60 procent deelname is net niet gelukt, maar ruim 1700 deelnemers is een prachtig resultaat, ook vergeleken met andere gebieden in Nederland. Ik ben blij dat we nu van start kunnen gaan. En gaandeweg gaan ook vast de laatste twijfelaars mee doen. We leggen het glasvezel namelijk bij iedereen in het buitengebied tot in de meterkast, dus snel internet, goed televisiebeeld en goede telefoonontvangst liggen dan letterlijk voor het grijpen. We gaan vol vertrouwen van start!” FiberFlevo begint nog deze zomer met de graaf- en aanlegwerkzaamheden. Binnen een tijdsbestek van 1,5 jaar wordt glasvezel voor het buitengebied aangelegd. Wie nu nog niet heeft ingeschreven krijgt alsnog de kans.