INGEZONDEN | Golfslag

Emmeloord - Geachte Heer Blauw,

Fascinerend hoe u in de column Stoppels spreekt over asielzoekers in relatie met opvang in de Golfslag en ‘not in mij Backyard. Uw conclusie en mening is m.i. bijzonder opvallend, zelfs generaliserend. Laten de ondertekenaars gaan fietsen zonder contact met de moderne communicatie middelen. “ Not in mij Backyard”. Graag wil ik uw strekking van uw betoog, stringent weerleggen: Ik bezoek al jarenlang een klooster. Een cel, zonder radio, tv., telefoon en intensief nadenkend en spreken met wijze monniken. Ik kom dus altijd ‘fris’, inspiratievol’  , genuanceerd, maar toch ook rationeel thuis. Ik ben woonachtig in de wijk ‘achter de Golfslag’ en ik heb zeer bewust de brief ondertekend. Dus niet, zoals u concludeert, “Not in my backyard”! Integendeel: Ik ben geen ‘moraalridder’ of een softe links-stemmer , maar ik vraag mij al tijden af, waarom we in Emmeloord niet een steen ( tje-) kunnen bijdragen. De Golfslag staat leeg. Er hebben decennia oudere mensen in gewoond en nu zou het ineens onveilig zijn? En inderdaad, misschien moeten  er wat kosten worden gemaakt om het wat veiliger te maken. Voor mij als ‘Backyard-bewoner’ is het geen politiek item. Integendeel! Mensen die niet zomaar vluchten, hebben onderdak en opvang nodig. En wanneer wij als  Polderbewoners dat ook vinden, dan is de Golfslag een , weliswaar een tijdelijk, een uitstekende locatie. Verder wil  ik verzoeken om niet namens mij te spreken  Dus wel in mij ‘backyard’.  Misschien is het goed dat u een week in een klooster gaat en intensief  spreekt met de wijze monniken: “Voor echte Vluchtelingen, moet er echt opvang zijn, ook al is die opvang  beperkt”. Uw conclusie en mening zal dan  waarschijnlijk minder generaliserend en genuanceerder zijn. Richard Stolwijk, bewoner ‘Bosch en Lommer’ en voorstander van opvang Syrische vluchtelingen in Emmeloord