Sober beleid Urk werpt vruchten af

Urk - De gemeente Urk is het jaar 2015 geëindigd met een positief resultaat van € 194.000 op een begroting van 45 miljoen euro.

Burgemeester Pieter van Maaren: “Met alle ontwikkelingen die zich in 2015 hebben afgespeeld is het gelukt om alles binnen de begroting te realiseren. We houden zelfs nog wat over. Dat betekent dat het sobere financiële beleid van de afgelopen tijd haar vruchten heeft afgeworpen. Om financieel gezond te blijven, zullen we dit beleid de komende jaren continueren”. Met een krappe formatie is in 2015 heel veel gerealiseerd en opgestart. Zo is het Kindcentrum opgeleverd, werd zwembad’t Bun verbouwd en weer in gebruik genomen. De bouw in Oranjewijk verliep goed met de verkoop van 26.000 vierkante meter bedrijfsgrond. Voor Schokkerhoek zijn in 2015 allerlei voorbereidingen getroffen. Het Hapkidogebouw is klaar. Verder is de historische steiger, de Plankier, klaar en de Harmpje Vissersschool in gebruik genomen. En dan niet te vergeten de implementatie van het Sociaal Domein. Samen met de instellingen en inwoners is er hard aan getrokken om op tijd klaar te zijn met de decentralisaties op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet. Ook hier zijn we er in 2015 in geslaagd een buffer op te bouwen voor de toekomst. Maritieme Servicehaven Wat gaat de gemeente met het overschot doen? Bij het maken van het verdelingsvoorstel hebben wij gekeken naar de belangrijkste prioriteiten, namelijk de toekomstige gebiedsontwikkeling van Urk, het sociaal domein, de Maritieme Servicehaven, de Omgevingswet,  het voldoen aan de onderwerpen van het Interbestuurlijk toezicht personeel en informatisering en digitalisering.