Ontmoetingsavond over verlies baby

Almere - Het Flevoziekenhuis houdt donderdag 9 juni een ontmoetingsavond met als thema ‘Het verlies van de baby tijdens de zwangerschap en/of rondom de bevalling’.

De bijeenkomst is bedoeld voor vrouwen en hun partner die dit hebben meegemaakt. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Geïnteresseerden zijn vanaf 19.15 uur welkom in mijnInfopunt van het Flevoziekenhuis. MijnInfopunt bevindt zich in de centrale hal, direct links naast de hoofdingang. Begeleiden Het verlies van de baby tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling is voor een vrouw en haar partner een traumatische gebeurtenis. Zij krijgen te maken met een groot verdriet. Dit heeft gevolgen voor henzelf, hun relatie en hun sociale omgeving. Uiteraard probeert het Flevoziekenhuis deze mensen op verschillende manieren zo goed mogelijk te begeleiden. Het doel van deze avond is ouders bij elkaar te brengen en de mogelijkheid te bieden om indrukken en ervaringen uit te wisselen en elkaar tot steun te kunnen zijn. Vanuit het verpleegkundig team zijn aanwezig: Imca Baanders en Louise Mossad, beiden gespecialiseerd verpleegkundigen Verloskunde.Aanmelden mag, hoeft niet. Heeft u vragen of wilt u contact opnemen met ons verpleegkundig team, dan kan dat via: verloskunde.verliesbegeleiding@flevoziekenhuis.nl.