Groenhorststudenten heel tevreden met school

Emmeloord -   Van alle AOC’s zijn de mbo’ers van Groenhorst het meest tevreden over hun school. Dat blijkt uit de resultaten van de JOB-monitor 2016.

De JOB-monitor is een tweejaarlijks landelijk onderzoek dat de tevredenheid van mbo-studenten meet. Mbo’ers van Groenhorst geven hun school een rapportcijfer 7,2 en hun opleiding een 7,3. In de ranglijst van ROC´s staat Groenhorst met het rapportcijfer voor de school op een tweede plaats. Met het rapportcijfer voor de opleiding staat Groenhorst, samen met ROC Menso Alting op een gedeelde 1e plaats in de rangschikking van ROC’s. “Wij zijn als Centrale Deelnemersraad heel trots dat de school dit resultaat weer heeft behaald”, reageert Emma Leurs, voorzitter van de Centrale Deelnemersraad van Groenhorst. “Er blijven punten die verbeterd kunnen worden. Zowel de centrale raad als de raden op de locaties gaan hiermee aan de slag.” Dat op school een studentenraad aanwezig is, is bij 72 procent van de Groenhorst studenten bekend. Landelijk is dat 55 procent. Op het aspect ‘sfeer’ en ‘veiligheid’ geven de studenten aan dat zij voor meer dan 75 procent tevreden zijn. Studenten bij Groenhorst zijn ook erg tevreden over het gebruik van internet en een computer als dat nodig is voor school. Daarnaast zijn ze zeer content over het leren op de stageplaats en de begeleiding door het leerbedrijf tijdens de stage. Wat beter kan volgens de studenten is het op tijd doorgeven van roosterwijzigingen, het gebruik van gekochte boeken en lesmateriaal en het beschikbaar stellen van een rustige ruimte op school om te studeren. Het percentage studenten dat actief wil meedenken over het verbeteren van de school en/of opleiding is laag, maar gelijk aan het gemiddelde landelijke percentage.