Frans Föllings nieuwe commissaris HVC

Emmeloord - De gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo), in samenspraak met de gemeente Westland, heeft per 2 juni 2016 ir. F.J. Föllings benoemd tot commissaris van HVC.

Föllings (1952), adviseur van gemeenten en bedrijven op het gebied van (organisatie) vraagstukken rond de inzameling, verwerking en recycling van afval, volgt ing. H. (Harmen) Akkerman op. De Raad van Commissarissen (RvC) van HVC bestaat uit negen leden. Vier externe, onafhankelijke commissarissen (waaronder de voorzitter) die worden benoemd door de RvC zelf en vijf commissarissen die worden benoemd door de aandeelhouders van HVC. HVC voert het energie- en grondstoffenbeheer uit voor 46 aandeelhoudende gemeenten en de slibverwerking voor zes aandeelhoudende waterschappen (Delfland, Rijnland, Rivierenland, Schieland & de Krimpenerwaard, Hollandse Delta en Hollands Noorderkwartier). Als samenwerkingsverband met aandeelhoudende overheden uit Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Friesland, beoogt HVC bij te dragen aan de doelstellingen van die overheden op het gebied van hergebruik van afval en CO2-reductie.