Espel 60 jaar uitbundig gevierd

Espel -  Espel heeft onder leiding van een geweldige feestcommissie vorige week uitbundig gevierd dat ze 60 jaar bestaat. Het thema van dit lustrumfeest was ‘Espel Het Smurfendorp’ en de verschillende stratencombinaties hadden daar een kleur bij gekregen.

Winnaar van de straatversiering was de Vaartweg, die een heus nieuw smurfenverhaal heeft geschreven, geheten ‘De smurfen op zoek naar het groene geluk’. Het feest startte de eerste zaterdag met een gratis buffet voor alle inwoners in de Ducdalf, die tijdens de lustrumweek omgedoopt was tot ‘Smurf Inn’. Het bleek een fantastische start voor een goed bezocht en gezellige feestweek, waar ook de kermis niet aan ontbrak. Het eerste weekend werd afgesloten met een mooi ingevulde dorpsviering, voorgegaan door pastor Wiebe Mulder en muzikaal omlijst door koor Cantabilé. De maandagavond was gereserveerd voor de Praalwagenoptocht, waar zo’n 12 verenigingen aan deelnamen. Een groot succes, dat ook veel belangstelling trok van inwoners van andere dorpen. Na de optocht werd de consumentenbeurs op ludieke wijze geopend door cabaret-groep ‘Tweeboereneneendominee’. Drie avonden kon men deze beurs bezoeken, die werd georganiseerd in samenwerking met de Espeler zakenclub. Woensdagmiddag genoten de kinderen van het grote ganzenbordspel, die in samenwerking met Stichting Vakantie Activiteiten was georganiseerd. Door het prachtige weer en de afsluitende ballonnenwedstrijd bleek ook deze activiteit zeer geslaagd. ’s Avonds hebben meer dan 60 jongelui tussen 12 en 18 jaar zich uitgeleefd in het bos met het spel lasergamen. De ballonnenwedstrijd en het lasergamen is mede mogelijk gemaakt door Sportdorp Espel. De donderdagmiddag was voor de senioren van Espel gereserveerd. Daar trad een piratenkoor op en werd een quiz met leuke vragen over de Noordoostpolder en oude foto’s van Espel gehouden. De avond was bestemd voor de Colourrun en Rodeostier berijden. Het hoogtepunt van het lustrumfeest is de Revue ‘Smurfendorp Espel gaat gekleurd!’. Zowel tekstueel als muzikaal geschreven door een groep creatievelingen uit Espel en met heel veel vrijwilligers tot stand gekomen. Ruim 800 inwoners waren getuigen van de strijd tussen Gargamel met zijn ‘ellendige kat’ en Grote Smurf. De een wilde het dorp afbreken, want Gargamel ‘haat smurfen’ en de ander overwon de tegenslagen met zijn ‘smurfjes’. Uiteindelijk was het de vriendschap die overwon en waar ook Gargamel geen nee tegen kan zeggen. De unieke sketches werden omlijst door mooi geschreven en prachtige gezongen liedjes. Dit keer stonden veel nieuwe talenten op het podium, die allemaal een heel groot compliment verdienen. De slotdag stond in het teken van ‘Smurf m erin’ oftewel Fiets m erin. Naast de straten-combinaties waren ook andere enthousiastelingen bezig geweest om een mooie, snelle, grappige fiets te maken. Het leidde tot een geweldig spektakel met veel bezoekers en gezelligheid. De slotavond werd afgesloten door DJ Sebastian T en de band “The Originals” en origineel zijn ze. Aan de hand van verzoeken uit de zaal zorgen zij voor spetterende sets, waarbij alle verzoeken gespeeld kunnen worden. Hun muzieklijst is eindeloos. Een grandioos einde van een grandioze week!