Gemeente houdt 2,8 miljoen over op begroting

Emmeloord - Gemeente Noordoostpolder sluit het financiële jaar af met een positief resultaat van 2,8 miljoen euro op de begroting van 130 miljoen euro.

Wethouder Wijnants: “Uit de cijfers blijkt dat we, op de gebieden waar we niet afhankelijk zijn van het Rijk, grip hebben op onze processen en heel zorgvuldig hebben begroot." Het resultaat is vooral het gevolg van de aantrekkende grondverkoop, maar ook is hard gewerkt om het pakket aan leningen terug te dringen, benadrukt Wijnants. De jaarrekening is nog niet definitief. "In het sociale domein zullen nog mutaties moeten worden doorgevoerd, omdat het een aantal partijen niet gelukt is de benodigde gegevens te verstrekken. Dat is vervelend, omdat het beeld niet compleet is.” De gemeente voegt komend jaar 3,8 miljoen euro toe aan de reserve voor het Sociaal Domein, omdat ook daar budget overbleef. Wethouder Hennie Bogaards: “Met de nieuwe taken en bezuinigingen hebben we voorzichtig  begroot en zijn terughoudend geweest met beleid. Op het gebied van huishoudelijke hulp achteraf te terughoudend, dat zal ons in 2016 en de jaren daarna meer geld gaan kosten. Het rekeningresultaat zal de gemeente dus nog hard nodig hebben. We werken nu aan nieuw beleid. Het is de bedoeling ook dat in juli aan de raad voor te leggen.” Stadshart Het college wil de komende jaren, zo blijkt uit de perspectiefnota 2017-2020 investeren in onder andere het toekomstbestendig maken van maatschappelijk vastgoed (scholen, buurthuizen en multifunctionele centra), de infrastructuur rond het stadshart van Emmeloord en het onderhoudsniveau van het openbaar groen.