‘Golfslag geschikt voor opvang’

EMMELOORD - e inwoners die de brief hebben ondertekend, maken zich zorgen over de ruimte voor asielzoekers in de gemeente. De gemeente is op zoek naar een locatie waar, naast het AZC in Luttelgeest, meerdere asielzoekers al dan niet tijdelijk gehuisvest kunnen worden. Om de gemeente te wijzen op de mogelijkheid daarvoor mede De Golfslag te gebruiken, is er maandagochtend een open brief, met daarbij de 150 namen van de omwonenden die dit verzoek ondersteunen, aangeboden aan burgemeester Aucke van der Werff.

Omdat, zo zeggen de 150 inwoners van de gemeente Noordoostpolder, de gemeente de verplichting heeft om jaarlijks een aantal asielzoekers met een verblijfstatus woonruimte te bieden, lijkt de Golfslag een reële optie. Immers: het gebouw staat grotendeels leeg en is in een zodanige staat dat het met slechts geringe kosten gereed kan worden gemaakt voor bewoning. ,,Naast het huisvesten van asielzoekers kan in het gebouw ook ruimte worden geschapen voor jongeren, die er tijdelijk een appartement kunnen betrekken. Dat zal tevens de integratie van asielzoekers kunnen bevorderen”, zo staat er in de brief.

,,Aangezien we in een land leven waar humaniteit en vrijheid hoog in het vaandel staan en Nederland het verdrag over vluchtelingen heeft ondertekend dient er voor hen - mensen zoals wij – ruimte te zijn in ons land en dus ook in onze gemeente. Kortom: Wij doen een dringend beroep op het gemeentebestuur om alles in het werk te stellen om De Golfslag op korte termijn beschikbaar te krijgen met als doel asielzoekers met verblijfstatus en ook jongeren uit onze gemeente te huisvesten”, besluit de open brief.

Elders in deze krant is de volledige brief te lezen.