Budget jeugdzorg blijft nog even in stand

Emmeloord - Meerderheid voor plan CDA en SP

LELYSTAD - Het budget van 2,5 miljoen voor de transitie in de jeugdzorg in de provincie Flevoland wordt nog niet geschrapt. Een voorstel van CDA en SP in Provinciale Staten is afgelopen woensdag met een ruime meerderheid aangenomen. Gemeenten hebben nu langer de tijd om aanspraak te maken op dit geld. Gedeputeerde Staten had voorgesteld om dit budget op te heffen en het geld in de algemene reserves te stoppen.

Het bedrag van 2,5 miljoen is een paar jaar geleden opzij gezet om tegenvallers bij de overgang van de jeugdzorg van provincie naar de gemeenten op te vangen. De zes Flevolandse gemeenten hebben weliswaar voorstellen ingediend om van dit bedrag gebruik te maken, maar geen van die voorstellen voldeed aan de eisen.

De afspraak destijds was dat deze reserve per 1 juni zou wegvloeien naar de algemene reserves. Volgens CDA en SP is het daarvoor nog te vroeg. ,,Gemeenten hebben nog steeds te maken met kosten die met de overgang van de jeugdzorg te maken hebben,” zegt CDA-fractievoorzitter Marianne Luyer. ,,Het kan niet zo zijn dat juist deze kwetsbare groep in Flevoland daardoor wordt geraakt.”

,,Wellicht zijn de voorwaarden niet helder genoeg waardoor de aanvragen die er zijn, niet gehonoreerd worden. Met dit aangenomen voorstel hebben de gemeenten extra tijd om met goede aanvragen te komen.”

Het oorspronkelijke voorstel van CDA en SP (gesteund door PVV) werd later uitgebreid met een voorstel van CU, 50Plus en PvdA, waarin werd gevraagd of Gedeputeerde Staten de fracties na 1 juli op de hoogte houdt van de voortgang van de aanvragen. Het CDA heeft met deze aanvulling van harte ingestemd.

,,Daarbij benadrukken we dat het gaat om kosten die te maken hebben met de transitie, niet om tekorten of bezuinigingen van de gemeenten aan te vullen die later zijn ontstaan”, voegt Marianne Luyer daaraan toe.