SP: 'Salaris directeur HVC moet omlaag'.

Emmeloord -   Het salaris van de directeur van afval en energiebedrijf HVC moet voldoen aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Dat vindt de SP in Noordoostpolder.

De Partij komt in de raadsvergadering van 30 mei met een motie die de wethouder oproept zich hiervoor sterk te maken. Gemeente Noordoostpolder is samen met 45 andere gemeenten en 6 waterschappen aandeelhouder van de NV HVC. De directeur van HVC verdiende in 2015 262.000 euro exclusief 67.000 euro voor de auto van de zaak. Op basis van de WNT zou maximaal 178.000 euro zijn toegestaan. SP woordvoerder Juup Nijholt: '178.000 Euro is nog steeds heel erg veel'. Formeel geldt de WNT alleen voor (semi-) publieke instellingen en niet voor HVC. NV's (en BV's) waarin de overheid deelneemt zijn door de wetgever buiten de WNT gehouden. De belangrijkste overweging hierbij is dat de overheid via het aandeelhouderschap voldoende invloed kan uitoefenen op het beloningsbeleid. De SP roept de wethouder nu op deze invloed daadwerkelijk te gaan uitoefenen. Nijholt: 'De waterschappen gaan tijdens de aandeelhoudersvergadering van 2 juni aandringen om het beloningsbeleid binnen HVC uit te voeren conform de WNT. De motie vraagt aan de wethouder om als gemeente Noordoostpolder de waterschappen hierin te steunen'. De motie is inmiddels binnen de commissie besproken. Wethouder Andries Poppe ziet de motie als een goede steun in de rug. De motie kan waarschijnlijk rekenen op een brede steun in de gemeenteraad.