Avesveer voor Herman Snelder

Emmeloord -  Herman Snelder, adviseur van het college van bestuur van Aves, heeft dinsdag op de Avesdag in 't Voorhuys  in Emmeloord de Veer ontvangen.

Deze wisseltrofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of een groep personen die zich op één of andere bijzondere wijze inspannen voor Stichting Aves. Voorzitter Leo Breukel prees Herman Snelder voor zijn inzet op het gebied van de zorg, het expertisecentrum, het scholingsaanbod voor teams en leerkrachten in de Aves Academie en de identiteit. De prijs houdt ook een bedrag van 1000 euro in dat door de uitverkoren persoon aan een goed doel mag worden geschonken. De conciërges, die de Veer in 2015 ontvingen, hebben de cheque overhandigd aan HanjoIJkhout, beheerder van kinderboerderij Cantecleer in Kampen. Marcel van Herpen Marcel van Herpen, die aan de wieg stond van het  ErvaringsGericht Onderwijs in Nederland, gaf een lezing voor een driehonderdkoppig gehoor. Hij vindt dat het onderwijs zich de laatste jaren teveel op het beoordelen heeft geconcentreerd zonder dat er geleerd is hoe met die beoordeling om te gaan. ‘Geef kinderen de vrijheid waar ze de verantwoordelijkheid voor aankunnen’. Het verhaal werd opgefleurd door allerlei anekdotes van vroegere schoolervaringen. Het thema van de dag was: ‘Welke leraar wil jij zijn’. Van Herpen pleitte voor de noodzaak van een goede pedagogische relatie tussen leerkracht en kind als voorwaarde voor leren. Welbevinden en betrokkenheid zijn daarin belangrijke kernwaarden. ‘Laat zien wie jij bent als leraar en zie ook alle kinderen’. De dag werd afgesloten door cabaretier Peter Heerschop die als gymleraar ook betrokken is bij het onderwijs.