Lichte daling werkloosheid Flevoland

Emmeloord -  In Flevoland bedraagt het aantal lopende WW-uitkeringen 12.018 in april 2016. Een maand eerder waren het er 12.101 en in april 2015 11.648. Het UWV verstrekte in 2016 tot en met april 4.730 nieuwe WW-uitkeringen in de provincie Flevoland.

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn dat bijna 700 WW-uitkeringen minder (-12,9%). UWV verstrekte toen 5.428 nieuwe WW-uitkeringen. Landelijk daalde het aantal nieuwe WW-uitkeringen met 12 procent. Nederland als geheel telt 460.521 lopende WW-uitkeringen in april 2016. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedraagt 5,6 procent voor Flevoland en 5,2 procent voor Nederland. Hieruit blijkt dat de situatie in Flevoland wat ongunstiger is. De samenstelling van de nieuwe WW-uitkeringen en de lopende WW-uitkeringen laten opvallende verschillen zien. Jongeren tot 25 jaar en mensen tussen de 25 en 55 jaar nemen een groter deel van de nieuwe WW-uitkeringen voor hun rekening dan bij de lopende WW-uitkeringen. Bij ouderen is het juist andersom. Met 16 procent is het aandeel 55-plussers bij de nieuwe WW-uitkeringen lager dan bij de lopende WW-uitkeringen (31%). Het relatief hogere aandeel 50-plussers in de lopende WW-uitkeringen wijst erop dat 55-plussers minder profiteren van de toename van het aantal vacatures. Relatief weinig vacatures met ouderen vervuld Uit recent landelijk onderzoek in opdracht van UWV blijkt dat de arbeidsmarktpositie van ouderen relatief ongunstig is. Van alle vervulde vacatures wordt slechts 3% door 55-plussers ingevuld, terwijl het aantal jongeren tot 25 jaar dat wordt aangenomen ruim tien keer zo groot is. Bij bijna de helft van de vacatures die door ouderen zijn ingevuld blijkt dit via relaties en spontane (open) sollicitaties te zijn gegaan. 50-plussers kunnen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten door vaker via internet en sociale media naar werk te zoeken. Uit het onderzoek blijkt ook dat werkgevers steeds vaker via deze wervingskanalen naar personeel zoeken. Transportpersoneel en sociaal maatschappelijk personeel zijn beroepsgroepen waarin 55-plussers meer kans hebben om aan het werk te raken. Jongeren gaan vaak aan de slag in de detailhandel of horeca.