Flevoland meer duurzaamheid bij infra

Lelystad - Bij de aanleg en het beheer en onderhoud van (vaar)wegen, bruggen en sluizen steekt de provincie Flevoland meer energie in duurzaamheid.

Bij grote projecten wordt gekeken welke duurzame maatregelen kunnen worden toegepast en spelen energieverbruik en materialen een grotere rol. Een zogeheten ‘Ambitieweb’ moet de provincie helpen. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 17 mei 2016 ingestemd met een bepaalde aanpak van duurzaamheid. Bij jaarlijks onderhoud en (nieuwe) grote projecten hanteert de provincie een lijst met duurzame maatregelen die in een bestek worden voorgeschreven. Aannemers moeten daarmee rekening houden. Dan gaat het bijvoorbeeld om meer hergebruik van oud asfalt of de toepassing van hoogovencement dat minder schadelijk is voor de omgeving. De voorkeur hebben materialen met een bewezen lage CO2-voetafdruk die dus minder uitstoot geven van schadelijke broeikasgassen. Ook wordt bij berekeningen meer gekeken hoe lang bepaalde materialen (zoals duurzamer asfalt) mee gaan. En aannemers moeten zich houden aan de eisen die de provincie stelt aan het energieverbruik tijdens de uitvoering van hun werk. Andere voorbeelden van (meer) duurzaamheid zijn: hemelwater (van regen) naar wegbermen leiden in plaats van via putjes (en waterzuivering) naar het oppervlaktewater; de aanleg van groene passeervoorzieningen bij bestaande kunstwerken (bruggen, tunnels) voor dieren als daar ruimte voor is; hoogwaardiger verwerking bermgras (vergisten, veevoer); energiezuinige installaties bij bruggen en sluizen. Verlichting Op het gebied van verlichting maakt de provincie meters: door nog terughoudender om te gaan met het plaatsen van openbare verlichting; door te eisen dat verlichting dimbaar moet zijn en overbodige lantaarnpalen te verwijderen; door meer bewegingssensoren toe te passen (Geen verkeer? Licht uit) door meer ‘vrije rechtsaffers’ aan te leggen waarbij het afslaand verkeer niet op groen hoeft te wachten.